Kamera innføringskurs
Kursleder: Erik Nordby
 
 

1. Forberedelser  
Spill Video
  - video:
TilTopps 02:37 Vi gjør forberedelser og setter opp kameraet slik at vi har et felles utgangspunkt
Erik gjennomgår de viktigste forberedende kamerainnstillingene.
  -  
 
- Quickmeny
001
  -
video: Nikon
001 02:53
Canon Quickmeny    
  -  
001
001
  -
video: Nikon
001 11:16
Nikon kamerainnstillinger / Quickmeny    
  -  
001
- Grunninnstillinger
001
  - video:
Play 02:05 Grunninnstilling av kameraet
  -  
001
- Kamerastyring
001
  - video:
Play 03:03 Slik styrer du skjermen - frem og tilbake mellom forskjellige funksjoner på kameraet.
  -  
001
 
Test deg selv!
 
Test deg selv!
 
Test deg selv!
1
Praktiske øvelsesoppgaver:
 
1. Sjekk om du har Quick-meny på ditt kamera. Øv på å forandre kamerainnstillinger med Quick-menyen.
 
2. Hold kamera med høyre hånd. Hold pekefingeren på utløserknappen. Det er viktig å holde kameraet på denne måten fordi mange funksjoner slukker etter kort tid. Trykk utløserknappen halvveis ned for å "vekke opp kameraet".
1
   
TilTopps  
001
 
 
 
A
Av 001
A 001
AI Fokus 001
AI Servo 001
AE-L 001
AF-L 001
AF-A 001
AF-C 001
AF-S 001
Autofokus 001
Autofokus-Punkt 001
Automatiske program 001
Autoroter 001
Aperture 001
-
A
Nikon Bildekvalitet
001
Nikon Bildekvalitet
001
Bildevisning 001
Blender 001
Brennvidde 001
-
A
Continous/Serieopptak 001
-
A
Dioptri 001
Displayknappen 001
Dybdeskarphet 001
-
A
Egendef. hvitbalanse 001
Eksponering 001
Eksponerings-
kompensasjon
001
Eksponeringsprogram 001
Eksponeringstid 001
Eksponeringstriangelet 001
-
A
Fargebalanse 001
Fargetemperatur 001
Fokus 001
Fokus-ring 001
Fokusering på skjerm 001
-
A
Grunninnstilling 001
-
A
Hvitbalanse 001
-
A
IS (Image Stablilisation) 001
Infoknappen 001
i-knappen 001
ISO-knappen 001
-
A
Nikon Jpg
001
Nikon Jpg
001
-
A
Kamerastyring 001
Kelvin grad 001
Kit-objektiv 001
Kompensasjon 001
Kontinuerlig fotografering 001
Nikon Kommandohjulet
001
Nikon Kommandohjulet
001
Kunstlys 001
-
A
Lightroom  
Live View 001
Lukkertid 001
Lysmåler 001
Lysåpning 001
-
A
M 001
Makro 001
Manuell fokus 001
MASP 001
Mellomring 001
Meny 001
Metadata 001
MF 001
-
A
Nattfotografering 001
Nedblendingsknapp 001
Noice reduction 001
Normal-objektiv 001
Nærgrense 001
-
A
ONE SHOT 001
Opptaksmodus 001
-
A
Piltastene 001
Playback 001
Program 001
Programhjulet 001
-
A
Quickmeny 001
-
A
Nikon RAW
001
Nikon RAW
001
-
A
S 001
Serieopptak 001
Skjermvisning 001
Startskjermen 001
-
A
Tele-objektiv 001
Tungsten 001
Tv 001
-
A
Utløserknappen 001
-
A
Vidvinkel 001
Nikon VR
001
 
 
 
 
 
2. Fokusering
- Introduksjon
VIDEO
  - video:
TilTopps 05:29 I denne videoen får du en introduksjon til kapittel 2 som handler om fokusering.
Erik forklarer temaet for dette kapittelet og hvordan du best kan beherske fokusering med et digitalt kamera.
  -  
-  
-  
- De ulike fokuseringsmetodene
001
  - video:
001 07:19 AF-punkt, One Shot (AF-S), AI-Servo (AF-C), serieopptak og manuell fokusering og PlayBack.
  -  
001
  - video:
001 08:15 Autofokus med Nikon entusiastkamera. D7000-serien, D600-serien +
  -  
 
001
  - video:
001 02:12 Fokusering med skjermvisning (Live View)
  -  
001
001
  - video:
001 00:56 Kontinuerlig fotografering
  -  
001
 
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktiske øvelsesoppgaver:
 
1. Bruk enkelfokusering Nikon: AF-S Canon: ONE SHOT Fokuser først på hovedmotivet. Lås fokuseringen med utløserknappen og rekomponer slik at du selv har full kontroll over hvor det skarpeste punktet i bildet er.
 
2. Fotografer et motiv som er i rask bevegelse. Bruk følgefokusering. Nikon: AF-C Canon: AI-SERVO Kombiner følgefokusering med kontinuerlig fotografering.
1
   
TilTopps
001
 
 
 

 
3. Makro
- Introduksjon
Spill Video
  - video:
TilTopps 02:22 I denne videoen får du en introduksjon til kapittel 3 som handler om makrofotografering.
Viktige tips når du skal starte med nærfotografering.
  -  
-  
- Fotografering på kort avstand
001
  - video:
001 02:14 Finn objektivets nærgrense
  -  
001
001
  - video:
001 06:18 Nærfotografering med mellomringer
  -  
001
 
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktisk øvelsesoppgave:
 
1. Bruk manuel fokus. Ta bilde av noe som er på størrelse med en fystikkeske. Øv på å stille skarpt ved kun å bevege kamera mot eller fra motivet.
 
1
   
TilTopps  
001
 
 
 

 
4. Objektivet
- Introduksjon
Spill Video
  - video:
TilTopps 11:18 Introduksjon til kapittel 4 som handler om objektivet.
Erik holder introduksjonsforelesning om objektivets brennvidde.
  -  
-  
- Zoome - å forandre brennvidde
001
  - video:
001 01:28 Innstilling av brennvidde på zoomobjektivet
  -  
001
- Objektiv til portrettfotografering
001
  - video:
001 09:35 Objektiv til portrettfotografering
  -  
001
 
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktiske øvelsesoppgaver:
 
1. Ta portrettbilder med brennvidde 50mm eller høyere.
 
2. Ta portrettbilder med 50mm brennvidde (eller høyere) på kort avstand. Still blenderen til ƒ:5,6 (eller lavere) for å oppnå uskarp bakgrunn.
1
   
TilTopps  
001
 
 
 
 

 
5. Eksponering
- Introduksjon
Spill video
  - video:
TilTopps 08:26 Introduksjon til eksponeringstriangelet
Erik snakker om eksponeringstriangelet og grunnprinsippene innen eksponering.

  -  
 
001
  - video:
001 05:31 En eksponering består av tid, lysåpning og ISO …
  -  
001
 
- Tid og ISO
001
  - video:
001 06:04 Eksponeringstid og ISO henger sammen. Lær når du bør sette opp ISO-verdien
  -  
001
 
- ISO kvalitet og bildestøy
001
  - video:
001 02:23 Bruk riktig ISO-verdi for å oppnå best mulig bildekvalitet
  -  
001
 
- Eksponeringskombinasjoner
001
  - video:
001 04:54 Hvordan velge eksponeringskombinasjon: Lysåpning, eksponeringstid og ISO.
  -  
001
- Lysmåling
001
  - video:
001 04:34 Lysmålermetodene
  -  
001
 
- Histogram
001
  - video:
001 05:36 Introduksjon til histogrammet Del 1
  -  
001
 
001
  - video:
001 06:53 Histogram. Bildeeksempler. Slik bruker du histogrammet i praksis.
  -  
001
001
  - video:
001 02:39 Vis histogram og høylysvarsel på din kameraskjerm
  -  
001
 
001
  - video:
001 06:31 Eksponeringskompensasjon i kombinasjon med histogrammet
  -  
001
 
- Nattfotografering
001
  - video:
001 06:46 Ekstra lange eksponeringstider. BULB.
  -  
001
 
001
  - video:
001 02:09 Selvutløseren
  -  
001
 
 
 
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktisk øvelsesoppgave:
 
1. Ta bilder med programmetNikon: A Canon: Av
Reguler blenderenåpningen og ISO til til eksponeringstiden blir kortere enn 1/60 sek.
 
2. Ta bilder ute i dagslys med programmetNikon: S Canon: Tv
Sett tiden til 1/250 sek. Reguler ISO til blenderen-verdien blir ƒ:8
1
   
TilTopps  
001
 
 
 
 

 
6. Programhjulet
- Introduksjon
Spill video
  - video:
TilTopps 05:09 Introduksjon til programhjulet
Erik holder introduksjonsforelesning om programhjulet

  -  
 
 
- Automatiske kamerainnstillinger
001
  - video:
001 02:48 Automatiske kamerainnstillinger kontra de manuelle eksponeringsprogrammene
  -  
001
 
001
  - video:
001 05:48 Gjennomgang av de automatiske kamerainnstillingene
  -  
001
 
- Eksponeringsprogrammene
001
  - video:
001 03:23 De fire eksponeringsprogrammene
  -  
001
 
001
  - video:
001 03:03 Introduksjon til eksponeringsprogrammene
  -  
001
 
- Automatisk eksponeringsprogr.
001
  - video:
001 03:18 De tre automatiske eksponeringsprogrammene
  -  
001
 
001
  - video:
001 04:19 Introduksjon til programmet S (Nikon) og Tv (Canon)
  -  
001
 
- Husk å sjekke disse innstillingene
001
  - video:
001 05:17 Fotografenes favorittprogram: A (Nikon og Av (Canon) og de viktigste grunninnstillingene
  -  
001
- Full lysåpning
001
  - video:
001 04:11 Slik finner du innstillingen som gir deg full lysåpning i objektivet.
  -  
001
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktiske øvelsesoppgaver:
 
1. Fotografer med programmet Nikon: A Canon: Av
Ta et bilde med blender ƒ:16 og ett bilde med full lysåpning. Sammenlign de to bildene for å se hvordan dybdeskarpheten i motivet forandres.
 
2. Fotografer med programmet Nikon: S Canon: Tv
Ta et bilde med kameraet på stativ i skumringstimen, bruk eksponeringstiden 2" sek. og ISO 100.
1
   
TilTopps  
001
 
 
 
 

 
7. Dybdeskarphet
- Introduksjon
Spill Video
  - video:
TilTopps 04:37 Introduksjon til dybdeskarphet
Hva er dybdeskarphet og hvordan kan vi forandre den?

  -  
 
- Stor og liten dybdeskarphet
001
  - video:
001 05:03 Introduksjon til dybdeskarphet. Øvelse i bruk av stor og liten dybdeskarphet.
  -  
001
001
  - video:
001 03:06 Sjekk dybdeskarpheten med nedblendingsfunksjonen
  -  
001
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktiske øvelsesoppgaver:
 
1. Ta et bilde med full lysåpning og ett med den minste lysåpningen for å se forskjellen i dybdeskarphet.
 
2. Bruk programmet Nikon: A Canon: Av Still blenderen på ƒ:16 og sjekk hvordan dybdeskarpheten forandres når du trykker inn nedblendingsknappen.
1
   
TilTopps  
001
 
 
 
 

 
8. Fargebalanse
- Introduksjon
Spill Video
  - video:
TilTopps 13:05 Introduksjon til fargebalanse
Lær hvordan du får riktige farger.

  -  
 
001
  - video:
001 05:42 Bruk hvitbalanseinnstillingen for å unngå fargestikk på innendørsmotiver
  -  
001
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktisk øvelsesoppgave:
 
1. Still inn hvitbalansen for fotografering i kunstlys. Ta et bilde hvor motivet er opplyst av lamper. Ta et nytt bilde av samme motiv med hvitbalansen satt til dagslys (direkte sollys), for å se forskjellen i fargegjengivelse på de to bildene. Husk å sette hvitbalanseinnstillingen tilbake til Auto hvitbalanse når du har gjort øvelsen.
 
1
   
TilTopps  
001
 
 
 
 
9. Kompensasjon
- Introduksjon
Spill Video
  - video:
TilTopps 04:37 Bruk eksponeringskompensasjon for å bestemme hvor mørkt eller lyst bildet skal bli
Erik viser hvordan du får frem lysets karakter ved hjelp av eksponeringskompensasjon.

  -  
 
- Justering av mørkhet og lyshet
001
  - video:
001 04:45 Bruk eksponeringskompensasjon for å bestemme hvor mørkt eller lyst bildet skal bli
  -  
001
 
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktisk øvelsesoppgave:
 
1. Velg deg ut et motiv. Ta et bilde og vurder om du vil gjøre motivet mørkere eller lysere. Legg inn eksponeringskompensasjon til du er fornøyd med resultatet. Husk å nullstille eksponeringskompensasjonen etter bruk.
 
 
1
   
TilTopps  
001
 
 
 
 

 
10. Kameramenyen
- Introduksjon
Spill Video
  - video:
TilTopps 02:32 Introduksjon til kameramenyen
  -  
-  
- Vi ser på alle punktene i menyen
001
  - video:
001 06:52 Gjennomgang av Canon menyen. Rød fane nr. 1
  -  
001
 
001
  - video:
001 04:39 Gjennomgang av Canon menyen. Rød fan nr. 2 og 3
  -  
001
001
  - video:
001 01:23 Gjennomgang av Canon menyen. Blå faner
  -  
001
 
001
  - video:
001 05:27 Gjennomgang av Canon menyen. Gule faner
  -  
001
001
  - video:
001 01:06 Gjennomgang av Canon menyen. Min meny
  -  
001
 
001
  - video:
001 11:16 Gjennomgang av Nikon menyen.
  -  
001
 
Test deg selv!
 
Fra Canon til Nikon
 
Relevante stikkord
1
Praktiske øvelsesoppgaver:
 
1. Skru av Autoroter på ditt kamera slik at du ser høydeformatbilder i stort format på hele kameraskjermen.
 
2. Forandre bildevisning til 8 sek. slik at kameraet ikke slukker for bildevisning så raskt etter at du har tatt et bilde.
1
   
TilTopps  
001
 

© Scoolo.com™
Pilestredet 63C, 0350 Oslo
Tlf: 90801899
epost: scoolo.com@gmail.com